Rok szkolny 2017/2018

Lider Samorządu Uczniowskiego

Rok szkolny 2016/2017

Multimedialna szkoła – nowoczesna edukacja

Szkoła dobrego wychowania

Rok szkolny 2015/2016

Innowacyjna Szkoła

Szkoła sportowych talentów

Szkoła wolna od dopalaczy


Rok szkolny 2013/2014

Bezpieczna Szkoła