SZKOŁA PODSTAWOWA W BANIOSZE
ul. Szkolna 1
05–532 Baniocha
tel./fax: 022 727 55 18
tel.: 022 727 50 10
e–mail: sekretariat@spbaniocha.pl

Numery wewnętrzne:
131 – fax
132 – sekretariat
147 – księgowość
145 – obiady
133 – intendent
137 – pokój nauczycielski
135 – pedagog
136 – biblioteka
138 – portiernia
142 – logopeda
141 – świetlica
143 – pielęgniarka
148 – w–f