Ewaluacja zewnętrzna
30 września – 6 października 2010 roku

Wszystkim uczniom, rodzicom, nauczycielom i pracownikom szkoły serdecznie dziękujemy za zaangażowanie podczas ewaluacji zewnętrznej.

Dyrektor szkoły


Badanie obejmowało uczniów, nauczycieli, rodziców, pracowników niepedagogicznych, partnerów szkoły, obserwacje lekcji i obserwację szkoły. Efektem tych działań był raport, sporządzony przez wizytatorów i ocena szkoły w sześciu obszarach. Praca naszego gimnazjum została bardzo dobrze oceniona: otrzymaliśmy oceny wysokie. Jest to wielkie wyróżnienie, ale także motywacja do dalszej starannie zaplanowanej pracy. Osoby zainteresowane szczegółami zachęcamy do zapoznania się z raportami:

Raport z ewaluacji z wersji ogólnej

Raport z ewaluacji w pełnej wersji