Statut Szkoły Podstawowej w Baniosze

Aneks nr 1 do Statutu Szkoły Podstawowej

Program Wychowawczo–Profilaktyczny
Szkoły Podstawowej w Baniosze na rok szkolny 2018/2019


Procedury reagowania w przypadku wystąpienia wewnętrznych i zewnętrznych zagrożeń fizycznych

Plan pracy Szkolnego Zespołu ds Bezpieczeństwa


Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

Regulamin wspisu do Złotej Księgi

Regulamin wypożyczania i udostępniania podręczników


Wnioski:

Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2019/2020

Zgłoszenie dziecka do rejonowej Szkoły Podstawowej w Baniosze

Oświadczenie woli wyboru oddziału przedszkolnego

Oświadczenie woli wyboru pierwszej klasy